Podrška mladima u Bosni i Hercegovini u ostanku i razvoju kroz poslovne poduhvate postaje sve značajnija, posebno kroz programe poticaja koji se često provode na lokalnom nivou. U Tuzlanskom kantonu, ovaj trend dobija na zamahu, okupljajući 13 gradova i općina u zajedničkom programu podrške mladima u pokretanju poslovnih poduhvata. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, zajedno sa Službom za zapošljavanje TK i Investicijskom fondacijom IMPAKT, prednjače u ovim naporima, pružajući aktivnu podršku mladima u pokretanju biznisa. Kroz zajednički ugovor o saradnji, potpisani su temelji za realizaciju ovog programa, a kantonalni ministar Damir Gazdić ističe da je u posljednje tri godine pokrenuto više od 100 novih preduzeća, sa izuzetno visokim stepenom održivosti od preko 95 posto.

Planirano raspisivanje javnih poziva na području TK obuhvata osam lokalnih uprava u prvoj fazi, dok će drugi ciklus biti raspisan kasnije. Ovi pozivi omogućavaju mladima da predstave svoje ideje i konkurišu za podršku, koja uključuje obuke i mentorsku podršku tokom realizacije projekta. Načelnik općine Teočak, Taib Muminović, ističe značaj njihovog učešća u ovakvim programima kao podršku mladima u razvoju vlastitih ideja i projekata.

Slične inicijative su i u drugim gradovima, poput Banovića i Živinica, gdje lokalne vlasti aktivno podržavaju mlade u pokretanju biznisa. Načelnik Banovića Bego Gutić ističe konkretne rezultate u vidu otvaranja novih biznisa i stvaranja radnih mjesta, dok gradonačelnik Živinica Began Muhić vidi ove projekte kao priliku za edukaciju mladih i stvaranje pozitivnog okruženja za poduzetništvo.

Fondacija Impakt, kao značajan partner u ovim programima, doprinosi značajnim sredstvima, dok lokalne samouprave izdvajaju minimalna finansijska sredstva za podršku mladim poduzetnicima. Direktor fondacije, Senaid Đozo, ističe kriterije za apliciranje, ali i spremnost da se pruži pomoć u generisanju poslovnih ideja.

Ovi programi podrške mladima u Bosni i Hercegovini ne samo da pružaju finansijsku podršku za pokretanje biznisa, već i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju kroz otvaranje novih radnih mjesta i generiranje dodatne vrijednosti. U narednim godinama, očekuje se nastavak ovih inicijativa koje imaju pozitivan uticaj na društvo i ekonomiju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here