Ovo je trik koji će vam pomoći da vaše dijete ispriča sve detalje iz škole

Zanimljivosti

Mnoga djeca su pričljiva a neka nisu neka su zaista šutljiva, a sigurno ste na putu od kuće do škole pitali djecu šta je sve bilo tog dana u školi kako su prošli testovi, ali nekada ostante bez odgovora

Doktorica Wendy Mogel je sada otkrila šta trebaju roditelji da urade na kraju školskog dana kada dođu po djecu

Ostavite sve obaveze sa strane, ostavite mobitele, recite svojoj djeci kako ste ih poželjeli kako ste mislili na njih dok su bili u školi

Kada počnu da pričaju slobodno slušajte njihove želje i pokažite da vam je stalo da sve čujete, tako će se otvoriti i razgovarati sa vama

Leave a Reply